Kedves Szülők!


A kormányrendelet alapján a 2021. május 10-ei jelenléti oktatás megindításával összefüggésben - a gyermekétkeztetés szervezéséhez - az alábbi tájékoztatást adjuk:


  • Az étkezés megrendelése nem automatikus, csak abban az esetben biztosítjuk az étkezést, ha azt a szülő írásban kéri gyermeke részére a hajozasi.etkezes@gmail.com email címen.
  • A szülők az étkezési igények leadását legkésőbb 2021. május 05-ig tudják írásban kezdeményezni!
  • A lemondásokból adódó jóváírásokon túli étkezési igény fedezetét csak átutalással legkésőbb 2021. május 05-ig tudják beutalni. Ennek összegéről szintén írásban tudnak tájékozódni.
  • Május hónapra csak átutalással tudják teljesíteni a térítési díjat, melynek összegéről szintén e-mailben kérjenek tájékoztatást. A szülő étkezést megrendelni, számlákat kiegyenlíteni a MultiScool szülői modulján keresztül is tud,mely május 5-ig áll rendelkezésre!!! Ennek belépési kódját írásban tudják megigényelni a hajozasi.etkezes@gmail.com e-mail címen.
  • Ha a szülő nem tud átutalással fizetni, akkor a készpénzt munkaidőben, hétköznapokon 8-12 óra között bármely OTP fiókban, vagy az ÉSZGSZ Bp. XIII. Róbert Károly krt. 49-51. szám alatti székhelyén lévő házipénztárba be tudja fizetni. Az ÉSZGSZ étkezés térítési díj beszedési számlájának számlaszáma: 11784009-15793803-10010000.


Kérjük, hogy a jelen helyzetben folyamatosan kísérjék figyelemmel az aktuális járványügyi rendelkezéseket, ezekről mi is tájékoztatást nyújtunk változás esetén.A 2021. évi étkeztetéssel kapcsolatos információ ittTisztelt Szülők!


Az étkezés megrendeléséhez kérjük a megfelelő

dokumentumok kitöltését


Kedvezményes étkezéssel kapcsolatos tájékoztatás szülők részére


Téjékoztatés szülők részére Ét. Szolg. Gazd. Szerv.


Igénylőlap Intézményi közétkeztetés megrendeléséhez


Nyilatkozat átutalással fizető szülők részére


Adatlap diétás étkezés igényléséhez


Nyilatkozat kedvezményes vagy ingyenes  étk. igénybevételéhez