______________________________________________


FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2023

KÖSZÖNJÜK LEENDŐ TANULÓINK ÉS GONDVISELŐIK BIZALMÁT, HOGY KÖZEL 200 FŐ JELÖLTE ISKOLÁNKAT, VALAMINT EBBŐL 184 TANULÓ MEG IS JELENT A FELVÉTELI BESZÉLGETÉSEKEN.

A BEISKOLÁZÁS MENÜPONT ALATT MEGTEKINTHETŐ A FELVÉTELI JEGYZÉK.

ITT

______________________________________


A pályázatok menüpont alatt megtalálható az igazgatói (intézményvezetői) pályázati kiírás.

______________________________________PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Budapest Főváros Önkormányzata

pályázati felhívást tesz közzé

a TRAMBULIN Fővárosi Tehetséggondozó Ösztöndíjról szóló 16/2021 (IV. 9.)  önkormányzati rendelet alapján

a valamely tantárgyból, illetve területen tehetséges, Budapesten bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Budapest Főváros Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás alapján a programban résztvevő, állami fenntartású köznevelési és szakképző intézmény 10., 11., illetve az utolsó évfolyamot megelőző évfolyamos, összesen 250 tanulója számára.

Trambulin Fővárosi Tehetséggondozó Ösztöndíj”

Budapest, 2023.


"Trambulin Fővárosi Tehetséggondozó Ösztöndíj”

pályázat elnyerésének feltételei

A pályázat célja:

1.    Valamely tantárgy(ak)ból, illetve területen (előadóművészet, képzőművészet, sport természettudományok, társadalomtudományok területén) kiemelkedő teljesítményt nyújtó, tehetséges tanulók eredményeinek elismerése.

2.    A fővárosban tanuló középiskolások ösztönzése a képességeik folyamatos fejlesztésére.

3.    Hozzájárulás az adott tantárgyból, területen nyújtott kiemelkedő teljesítményük, tehetségük kibontakoztatásához, további fejlesztéséhez.

A pályázat elnyerésére 2023-ban 250 tanulónak van lehetősége.

Elnyerhető összeg: a 2023/2024-es tanévben 10 hónapra havi 20 000 Ft.

A pályázatot kiírja és elbírálja: Budapest Főváros Önkormányzata

A pályázat elnyeréséhez az adatlapot az alábbi feltételekkel lehet benyújtani:

·         Állami fenntartású köznevelési és szakképző intézmény 10., 11., illetve az utolsó évfolyamot megelőző évfolyamos tanulója pályázhat.

·         A tanuló családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nagysága a nyugdíjminimum ötszörösét, 142.500 Ft-ot nem haladhatja meg.

·         A pályázó által írt motivációs levél, melyben megfogalmazásra kerül egyrészt saját elvárása és igénye tanulmányi előmenetele szempontjából, másrészt az, hogy mire fordítaná az elnyert összeget (eszközvásárlás, nyelvvizsga, felvételi felkészítő, versenyeken történő részvétel támogatása stb.)

·         Szaktanári ajánlás

·         A pályázat benyújtását megelőző tanév végén 3,7-es tanulmányi átlag elérése (magatartás, szorgalom jegy beleszámítása nélkül)

Ösztöndíjpályázat első alkalommal a 10. évfolyamos tanulók körében, utolsó alkalommal az oktatási intézményben elvégzésre kerülő utolsó évfolyamot megelőző tanévben meghirdetett pályázat során nyújtható be.

Budapest Főváros Önkormányzata döntésénél előnyt élvez az a diák, aki hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű és a családjában a tehetséggondozás nehézséget okoz.

Versenyeredmények és egyéb megmérettetések, részvételek:

Elbírálásnál pluszpontot kapnak azok, akik a Miniszterelnökség (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett Nemzeti Tehetség Program keretében, valamint a szakmai tanulmányi versenyeken 1-20. helyezést értek el. Pluszpontot kapnak azok is, akik fővárosi, vagy megyei versenyeken 1-10. helyezést és kerületi versenyeken 1-6. helyezést értek el, vagy iskolai versenyen 1-3. helyezést értek el, továbbá, akik valamilyen, az előzőekben felsoroltakon kívüli megmérettetésben, vagy egyéb rendezvényen vettek részt (pl. kiállítás, koncert).

Igazolások:

1.    Tanulmányi eredmények:

A pályázat benyújtását megelőző 2021/22-es tanév év végi és a 2022/23-as adott tanév félévi eredményének átlageredménye, melyről a köznevelési/szakképző intézmény által a pályázatra jelentkező nevére kiállított bizonyítvány hitelesített másolatát kell csatolni. A tanulmányi eredmény tekintetében csak számszerűsített átlag fogadható el.  A tanulmányi átlagnál a magatartás és szorgalom érdemjegyei nem vehetők figyelembe.

2.    Versenyeredmények:

Az eredményt igazoló dokumentumok (oklevél) másolatát csatolni szükséges.

3.    Egyéb megmérettetések, részvételek:

Az eredményt, vagy a részvételt igazoló dokumentum (oklevél, meghívó) másolatát csatolni szükséges.

4.    Társadalmi aktivitás:

Elbírálásnál plusz pontot jelent, aki önkéntes karitatív tevékenységet végzett a közösségi szolgálati órákon kívül. Ehhez az önkéntes tevékenységet igazoló – fogadó intézmény által kiállított - dokumentumot csatolni szükséges.

Az adatlapot a csatolandó mellékletekkel együtt a https://trambulin.budapest.hu/ online felületen szükséges feltölteni az iskola által kijelölt koordinátor tanár segítségével.

A koordinátor tanár részére - a budapesti lakcím igazolása érdekében - a lakcímkártya bemutatása szükséges annak igazolására, hogy az ösztöndíjpályázat benyújtására jogosult-e a pályázó.

Csatolandó dokumentumok: a tanuló által írt motivációs levél, tanulói jogviszony igazolás, előző év végi és az aktuális félévi tanulmányi eredményt igazoló bizonyítvány hitelesített másolata, szaktanári ajánlás, a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetet megállapító gyámhatósági határozat másolata; a versenyeredményeket igazoló dokumentumok (oklevél) másolatai, egyéb megmérettetéseket, részvételeket igazoló dokumentumok (oklevél, meghívó), önkéntes tevékenységet igazoló dokumentum másolata.

Beadási határidő: 2023. április 14.

A határidő jogvesztő.

A nyertesekről Budapest Főváros Önkormányzata Emberi Erőforrások Bizottsága hoz döntést. A nyertes pályázók a nyertes nevének és oktatási intézményének megjelölésével a döntést követő 7 munkanapon belül a www.budapest.hu oldalon kerülnek kihirdetésre.

Az adatlapok letölthetők a www.budapest.hu oldalról. A pályázat lebonyolításával kapcsolatban, valamint szakmai jellegű információkért Vermuthné Kiss Valentina ifjúsági szakreferenshez lehet fordulni

a következő elérhetőségek valamelyikén: E-mail: vermuthnekiss.valentina@budapest.hu; telefonszám: 06 /1 999-8077.

A beadási határidőn túl, továbbá formailag hibás, hiányos, vagy elbírálásra alkalmatlan, valótlan adatokat tartalmazó kérelmeket nem értékeljük. Hiánypótlásra a pályázatra jelentkezőt egyszer szólítjuk fel.

Budapest Főváros Önkormányzata mint a pályázat kiírója, felhívja azon oktatási intézmények figyelmét, melyek 2023-ban csatlakoznak a „Trambulin Fővárosi Tehetséggondozó Ösztöndíjhoz”, hogy a velük jogviszonyban álló tanulóik pályázatát Budapest Főváros Önkormányzata akkor veszi figyelembe és kerülhetnek a nyertes pályázatok közé, amennyiben az oktatási intézmény rendelkezik a TRAMBULIN Fővárosi Tehetséggondozó Ösztöndíjról szóló 16/2021. (IV. 9.) önkormányzati rendelet 1.§ (3) bekezdése szerinti megkötött együttműködési megállapodással 2023. április 14-ig.

Amennyiben a tanulóval jogviszonyban álló oktatási intézmény fenti határidő elteltével nem rendelkezik a TRAMBULIN Fővárosi Tehetséggondozó Ösztöndíjról szóló 16/2021. (IV. 9.) önkormányzati rendelet 1.§ (3) bekezdése szerinti megkötött együttműködési megállapodással, a tanuló pályázatát – tartalmától függetlenül – Budapest Főváros Önkormányzata érvénytelennek tekinti.

A felhívás az adatlappal együtt fénymásolható!

Budapest, 2023. március


Az iskolánkban a koordinátor pedagógus Nagy Mária (MIRA). A bővebb felvilágosítás és a kitöltendő/beküldendő adatlap ügyében bátran keresd!

____________________________________________________________


FIGYELEM, A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE a 2023-2024-es tanévre


Az iskolánkba jelentkezőknek a szóbeli felvételi beszélgetésidőpontjai


2023. március 2. és 3. 12.00 -14.00 óra közötti időpontban


Minden, az iskolánka jelentkezett gyermek gondviselőjét, még a mai napon a KIFIR (középiskolai információs rendszer) rendszerben megadott értesítési címen kiértesítjük, hogy melyik napon és időpontban, várjuk a jelentkezőt a beszélgetésre.

________________________________ISKOLAVEZETÉS_____


JELENTKEZÉS FEBRUÁRBAN INDULÓ KÉPZÉSÜNKRE

Hajózási technikus

5 1041 15 01

1 éves esti intenzív képzés (iskolai előképzettség: érettségi végzettség)


mail: iskolatitkar@mhajozasi.hu

telefon: 06 1 340 83 46 / 102 m


Jelentkezési lap: ITT


______________________________________________________MHT _ NYÍLT NAPOK / ISKOLABEMUTATÓ

Tisztelt Érdeklődők! Több mint 100 regisztráció érkezett az ON-LINE iskolabemutatókra, melyeken Önök közül többen kérték az iskolalátogatás lehetőségét. Az iskolavezetés 2023. február hónap 13. és 14. napján 17 és 18 óra között tud lehetőséget biztosítani az Önök számára, hogy az érdeklődők élőben is megtekinthessék az iskolát


Az iskolabejáráshoz regisztráció szükséges, amelyre regisztrációs lap kitöltésével lehet jelentkezni. kérjük a két felajánlott időpont közül válassza ki az Ön számára megfelelőt

REGISZTRÁCIÓ/JELENTKEZÉS  


A nyílt napok időpontjai

2023. február 13. 17:00 - 18:00 óra (iskola)


2023. február 14. 17:00 - 18:00 óra (iskola)BŐVEBB BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK A 2023/2024-AS TANÉVRŐL

A BEISKOLÁZÁS MENÜPONT ALATT

________________________________


ISKOLAI ÉTKEZÉS


FIGYELEM, VÁLTOZÁS!

MÓDOSUL AZ ISKOLAI ÉTKEZÉS BEFIZETÉSI RENDJE,

A RÉSZLETEK AZ EBÉDBEFIZETÉS MENÜPONTBAN!


február HÓNAP ÉTLAPJA


március hónap készpénzes ebédbefizetés


2023. február 16-án csütörtökön 12:00-15:00


az iskolában


Étkezés:  22  tanítási napra:

Diák teljes ár (402,59 Ft/nap) : 8 857 Ft

Diák 50% (201,30 Ft/nap): 4 429 Ft

Felnőtt (1206 Ft/nap): 26 532 Ft

Az árak csak tájékoztató jellegűek

március hónap étlapja ITT


Kérjük Önöket, hogy az alábbi fizetési módokat  részesítsék előnyben:

Átutalással (ÉSZGSZ étkezés térítési díj beszedési számlájának számlaszáma:

11784009-15793803-10010000)

Az étkezés megrendelés nélkül, csak az utalással nem jön létre!


Az átutalások beérkezésének határideje minden hónap 21-ig esedékes.

Közleményben kérjük feltüntetni az iskola azonosítóját (MHSZI), gyermek neve és osztálya illetve pedagógus vagy  dolgozó neve és a számla sorszáma.


MultiSchool Szülői modulján keresztül saját kódjukkal belépve (Ennek belépési kódját írásban tudják megigényelni a hajozasi.etkezes@gmail.com email címen. A kiküldött kódot 24 órán belül aktiválni kell, különben másik kód szükséges a regisztrációhoz.)


A MultiSchool szülői felülete minden hónapban 5-25-ig áll rendelkezésre a rendeléshez

Az ügyintézés meggyorsítása érdekében kérjük Önöket, hogy a készpénzes ebédbefizetéskor az előre kiszámolt pontos összeget hozzák magukkal.


Az étkezés megrendelése egyik hónapban sem automatikus, csak abban az esetben biztosítjuk az étkezést, ha azt a szülő írásban kéri gyermeke részére és a kiírt térítési díjat beutalja.


Étkezés lemondás minden reggel 9:00-ig a következő tanítási napra

CSAK ÍRÁSBAN  (hajozasi.etkezes@gmail.com)

                               Kiss Anna Mária

                               +36-20/610-6598

                               hajozasi.etkezes@gmail.com


Részletek: ld. Ebédbefizetés menüpont

vagy a hajozasi.etkezes@gmail.com e-mail címen érdeklődjön________________::::::::::::__________________


FIGYELEM!

Szeptemberben induló, képzéseinkre még lehet jelentkezni!

Részletes tájékoztató és jelentkezés ITT
________________________________________________________________________

FIGYELEM! Szeptembertől induló, képzéseinkre már megkezdődött a jelentkezés

Részletes tájékoztató és jelentkezés ITT

_______________Kedves Diákok, Szülők, valamint az iskolánkhoz kötődő hajós Barátok!


Iskolánk tanulója, pár nappal ezelőtt súlyos balesetet szenvedett!

Jelenleg is intenzív osztályon ápolják.


Kérünk Mindenki, hogy pozitív gondolattal, jóérzéssel a szívében gondoljon Tenke Beliánra,

hogy ebből is erőt meríthessen a felépüléshez!


Kérjük, támogassunk a családot a szeretet erejével!

______________________________________________________


Rendkívüli felvételi eljárás a 2022/2023-as tanévre


Tájékoztatjuk az iskolánk iránt érdeklődő nyolcadikosokat, hogy a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum, Magyar Hajózási Technikum az általános felvételi eljárás keretében rendkívüli felvételi eljárást tart az alábbi tagozatokon:


Tagozatkód

Ágazat megnevezés – Szakma megnevezése

0163

Közlekedés és szállítmányozás

Közlekedésüzemvitel-ellátó (hajózási szakmairány)

0164

Környezetvédelem és vízügy

Vízügyi technikus (vízgépészet szakmairány)

0165

Sport

Sportedző, sportszervező (kajak-kenu, evezés, vitorlázás)

0171

Közlekedés és szállítmányozás

Képesített hajós

0172

Közlekedés és szállítmányozás

Kishajóépítő- és karbantartó


Ezt követően a jelentkezést az ITT megtalálható adatlap kitöltésével, valamint

az intézménybe történő visszajuttatásával adhatják be._____________________________________________________________________________A BGSZC Magyar Hajózási Technikum igazgatói beosztás ellátására

benyújtott pályázatok ITT tekinthetők meg.


---------------------------------------------

Hamarosan új weboldalunkra költözünk.

Az új weboldalunkat megtekintheti :

Itt


Az új weboldalról számos aktuális információ hiányzik! Kérjük, hogy a jelenlegi weboldalt tekintsék információ forrásnak.


-------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------JELENTKEZÉS FEBRUÁRBAN INDULÓ KÉPZÉSEINKRE

mail: iskolatitkar@mhajozasi.hu

telefon: 06 1 340 83 46 / 102 m


Jelentkezési lap: ITTAz ms. Hunnia 100 éves évfordulója

alkalmából megrendezett ünnepség helyszíne:


1138 Budapest, Váci út 200. Újpesti-öböl
Iskolánk - együttműködve a MH 1. Honvéd Tűzszerész És Hadihajós Ezreddel -

bekapcsolódott a kadétprogramba.


Az idei tanévtől, a technikus képzésben részt vevő tanulóknak lehetősége van

a Honvéd Kadét I. programban való részvételre.


További részletek:

https://kadetprogram.hu/kadetoknak/

Regisztráció ITTBatthyány tér 2. pont helyszíne


Újpesti öböl helyszíne

Tisztelt Szülő!

Kedves Tanuló!


Az iskolában újra biztosított a vízellátás.

Várjuk diákjainkat szeptember 3-án pénteken reggel fél 8-tól az iskolában.


Az iskola vezetősége


Az e-Kréta ügyfélszolgálatának tájékoztatása ITT.

A Budapesti Gépészeti SZC Magyar Hajózási Technikum

felnőttképzés keretében az alábbi szakképesítések indítását tervezi a

2021/22-es tanévre:


- Szállodahajós, szállodai személyzet


- Tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető


- Fitness instruktor


- Személyi edző


- Munkavédelmi előadó


- Sportedző kajak-kenu sportágban


- Sportoktató kajak-kenu sportágban


- Sportszervező munkatársTovábbi információ a Felnőttoktatás, képzés menüpont alatt (amely folyamatosan frissül).
Iskolánk augusztusban is napközis


M A T R Ó Z   T Á B O R T  szervez


felső tagozatos diákok részére.


A  táborral kapcsolatos részletek az alábbi linkeken találhatók.A mi hajónk még nem úszott el!


RENDKÍVÜLI FELVÉTELI ELJÁRÁS


A kitöltött jelentkezési lap visszaküldésével még lehet iskolánk képzéseire jelentkezni május 10 és augusztus 31 között.


Jelentkezési lap: ITT

Tájékoztatjuk az iskolánkba jelentkező tanulóinkat, hogy a felvételi jegyzék a

BEISKOLÁZÁS/FELVÉTELI JEGYZÉK alatt tekinthető meg.
Kedves Felvételizők!

A pályaorientációs beszélgetés időpontjáról - a jelentkezési lapok beérkezését követően-

 névre szólóan értesítünk minden jelentkezőt.

Tervezetten március hónapban szeretnénk lebonyolítani a szóbeli meghallgatásokat,

az aktuális járványügyi előírások betartásával.

Üdvözlettel: Az iskola vezetése
A Magyar Vitorlás Szövetség által létrehozott


 Vitorlázz Itthon!


honlapon iskolánk hajós és „vizen-járó”képzéseiről megjelent cikket


 szeretettel ajánljuk olvasóinknak. Elérhető ITT.----------------------------------------------------------------------------


Regisztráció iskolabemutatóhoz

 

Regisztráció elérhető itt

 

----------------------------------------------------------------------------JELENTKEZÉSI LAP 2021/2022. tanév keresztféléves képzésreA Budapesti Gépészeti SZC Magyar Hajózási Technikum

az alábbi felnőtt esti képzéseket hirdeti meg a 2020/21-es tanévre: Érettségire felkészítő 2 éves képzés 2020. szeptembertől

(alapfokú végzettséggel és szakmunkás képesítéssel rendelkezőknek) Hajózási technikus 1 éves intenzív 2021. februártól

(érettségivel rendelkezőknek) Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus hajózási szakmairány 

  1 éves intenzív 2021. februártól (érettségivel rendelkezőknek)Képesített hajós 1 éves intenzív 2021. februártól

(alapfokú végzettséggel rendelkezőknek)


Fenti képzéseinkre a jelentkezési lap ITT  letölthető.

Jelentkezési lap érettségizetteknek, nappali oktatás

munkarendje szerinti 2 évesképzésekre.

Képzési infó.
 


Tájékoztatás

 

Az iskolai étkeztetéssel kapcsolatban az alábbi linken tájékozódhatnak az érdeklődők.

http://www.gsz.modelltiszk.hu/ 

 

A szülők közvetlenül is érdeklődhetnek az ÉSZGSZ honlapján közzétett 

helyzet@eszgsz.hu e-mail címen.


Modernizáció a szakképzésben


Tájékoztatjuk a honlapunkra látogatókat, hogy a szakképzéssel kapcsolatosan

az  Innovatív Képzéstámogató Központ

- www.ikk.hu - oldalán olvashatnak részletes információkat.


MatróztanfolyamTájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

Magyar Hajózási Technikum matróztanfolyamot indít.Képzési tájékoztató    Jelentkezési lap


Tisztelt honlapunkra látogatók!

Kedves Szülők/Gondviselők és Tanulóink!


Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum dokumentumai az alábbi linken keresztül érhetők el:


https://www.gszc.hu/dokumentumtar


A dokumentumtárban megtalálható a Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok között a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum költségvetési szerv, mint többcélú köznevelési intézmény adatvédelmi tájékoztatója is.

Az iskolarendszerű képzésre vonatkozó és 2018. augusztus 25. napjától hatályos adatvédelmi tájékoztató a BGSZC Magyar Hajózási Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája honlapján közzétételre került a Dokumentumok fejezet alatt.


Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az elektronikus úton küldött leveleket, jelentkezéseket kizárólag az alábbi két címen tudjuk fogadni:


iskola.hajozasi@gmail.com


iskolatitkar@mhajozasi.hu


Kedves Szülők!


Megnyílt az e-ellenőrzőkönyv elérésének lehetősége, amelyet az alábbi linken érhetnek el:


http://hajozasi.e-naplo.hu/xkirpub/


A belépéshez szükséges tájékoztatót az alábbi dokumentumban olvashatják:


E-ellenörző